Jesteś tutaj: Aktualności / Co nowego Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie...

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej

27.12.2019 Projekt „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Urząd Gminy Wólka zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania:

Część I:

Wykonanie wymiany 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka wg poniższego zestawienia:

  1. Zasuwy sekcyjne

- 4 szt. o średnicy 50mm

- 15 szt. o średnicy 80mm

- 107 szt. o średnicy 100mm

- 42 szt. o średnicy 150mm

- 11 szt. o średnicy 200mm

- 9 szt. o średnicy 250mm

- 21 szt. o średnicy 300mm

  1. Hydranty

- 229 szt. kolor czerwony

  1. Zasuwy hydrantowe:

- 229szt.

Część II:

Wykonanie wymiany 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka wg poniższego zestawienia:

  1. Zasuwy sekcyjne

- 20 szt. o średnicy 80mm

Część III:

Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia.

 

Termin realizacji robót budowlanych: 28.10.2020r.

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i dokumentacja techniczna i projekt umowy
z Wykonawcami zamieszczono na stronie:

http://bip.wolka.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/489754/modernizacja_systemu_zaopatrzenia_w_wode_na_terenie_gminy_wolkae

Oferty należy składać do dnia 09.01.2020r. do godz. 15.30 w UG Wólka, pok. 24 lub 26.

Kryterium wyboru oferty: cena-100%

W załączeniu:

Formularz ofertowy

 

Jakubowice Murowane, dn. 27.12.2019r.


 

Załącznik:

Projekt „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020…………………………………

Dane Wykonawcy

………………………………………., dn. ………………………………2020r.

Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania:

Część I:

Wykonanie wymiany 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożarowych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka wg poniższego zestawienia:

a. Zasuwy sekcyjne

- 4 szt. o średnicy 50mm

- 15 szt. o średnicy 80mm

- 107 szt. o średnicy 100mm

- 42 szt. o średnicy 150mm

- 11 szt. o średnicy 200mm

- 9 szt. o średnicy 250mm

- 21 szt. o średnicy 300mm

b. Hydranty

- 229 szt. kolor czerwony

c. Zasuwy hydrantowe:

- 229szt.

 

Część II:

Wykonanie wymiany 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Turka wg poniższego zestawienia:

a. Zasuwy sekcyjne

- 20 szt. o średnicy 80mm

 

Część III:

Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służącej do jej oświetlenia.

 

Termin realizacji: 28.10.2020r.

 

Informuję, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i dokumentacją techniczną i z projektem umowy z Wykonawcami zamieszczonymi na stronie:

http://bip.wolka.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/489754/modernizacja_systemu_zaopatrzenia_w_wode_na_terenie_gminy_wolkae

Oferuję wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania za cenę …………………….…………zł brutto, w tym podatek VAT ……………………….…….zł

 

Słownie: …………………………………………………………………………….…………………………………………..

  

…………………………………..

Podpis Wykonawcy

 

 

Powrót
Umowy
Odczyt liczników
Opłaty
Rozliczenia
Pomoc
Co nowego